RHODODENDRONSKOGEN

Rhododendronskogen är ett relativt nystartat projekt, påbörjade 2013. Här finner man många spännande rhododendronarter som tillsammans breder ut sig och bildar en fantastisk skog.

Blomningstid, slutet mars-juni