JAPAN

Längsmed bergsryggen breder sig den japaninspirerade delen av trägården och började få sin form år 2005, efter att orkanen Gudrun dragit fram. I denna delen finner man träd och buskar som är i behov av ett mildare klimat. Det som skapar dess förutsättning är berg, sten och grus, de hjälper till att hålla värmen i marken. Skogen som ligger i anslutning är ett utmärkt skydd mot västanvinden.